Asiakastarinat

Yhteisöllisyyden vahvistaminen hyvinvointiteknologian avulla

Asiakastarinat

YetiCare for disabled

Yetitablet tukee motoriikkaa ja sosiaalista toimintakykyä

Porslahden Validia-talo Vuosaaressa otti käyttöön Yetitabletin kesällä 2018. Yetitabletin käytön tavoitteena oli tukea asukkaiden yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä. Jättitabletti osoittautui hyväksi ryhmäytymisen välineeksi ja motoriikan kehittäjäksi.

Validia-talo Porslahti tarjoaa rauhallisella ja vehreällä Vuosaaren alueella palveluasumista fyysisesti vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilöille. Validia Asuminen panostaa asiakaskokemukseen ja siihen, että jokainen asukas voisi elää mahdollisimman itsenäistä elämää.

Palveluasumisessa yhteisöllisyys eri ikäisten asukkaiden kesken on kuitenkin tärkeä arvo. Vaikka kokeilun ensisijaisena tavoitteena oli, että mahdollisimman moni talon asukkaista oppii käyttämään laitetta ja sen sovelluksia itsenäisesti, haluttiin Yetitabletin tukevan myös asukkaiden yhteisöllisyyttä ja sosiaalista toimintakykyä.

YetiCare at day activity centres

Yetitablet tukee ohjattua toimintaa

Yetitablet otettiin ohjattuun ryhmätoimintaan mukaan heti käyttöönottokoulutuksen jälkeen. Ohjattu toiminta keskittyi erilaisten asumisyksikön tarpeita vastaavien sovellusten käyttöön. Kerran viikossa asukkaat pääsivät pelaamaan jättitabletilla erilaisia tietovisoja, harrastamaan mielikuvamatkailua tai soittamaan eri instrumentteja. Levyraadit, elokuvat ja uutiset olivat myös asukkaiden mieleen. Lisäksi Yetitablet oli mukana tansseissa, tuolijumpassa ja yhteislaulussa.

Yetitabletin sovellukset ovat monipuolisia ja niissä riittää valinnan varaa. Kuitenkin tietyt pelit osoittautuivat Porslahden asukkaiden ehdottomiksi suosikeiksi. Sovelluksista useimmin käytössä ovat olleet muun muassa pasianssi, tietovisat, farmisovellukset ja sanapeli Words of Wonders.

Jättitabletti on hyödyllinen laite

Yetitablet oli Validia-talo Porslahden asukkaiden mieleen ja laite koettiin käyttäjien keskuudessa hyödylliseksi. Kokeilun tavoitteena oli, että asukkaat oppivat ryhmätoiminnan kautta käyttämään Yetitabletia myös itsenäisesti ja tämä tavoite toteutui. Kun asukkaat oppivat käyttämään Yetitabletia, he hakeutuivat rohkeasti laitteen ääreen ja kokivat jättitabletin hyväksi ajanvietteeksi.

Jättitabletin suurin hyöty huomattiin siinä, että asukkaiden vuorovaikutustaidot ja aktiivisuus lisääntyivät. Yetitablet lisäsi automaattista ryhmäytymistä ja asukkaat osallistuivat innokkaasti keskusteluihin ja yhteiseen toimintaan.

Asukkaat myös spontaanisti pyysivät avustajia mukaan peleihin ja käyttämään sovelluksia heidän kanssaan. Asukkaat latasivat itsenäisesti uusia sovelluksia Google Play -kaupasta ja vaihtoivat aloitusnäytön taustakuvia mieleisikseen. Kokeilussa selvisi myös se, että Yetitablet tukee asukkaiden hahmottamista ja motoriikkaa eri sovellusten avulla. Jopa sokealle käyttäjälle löytyi mielekästä tekemistä ja sopivia sovelluksia, kuten Fingerpaint with Sound -applikaatio.

Jättitablet on käytössä sopivasti

Kokeilun alussa Validia-talo Porslahden henkilökunta oli huolissaan, että asukkaat viettäisivät liikaa aikaa jättitabletilla. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Vaikka Yetitabletin käyttöaste on korkealla, on käyttö sujunut sulassa sovussa. Tulevaisuudessa jättitablettia aiotaan käyttää yhä enemmän talon yhteisöviestinnässä. Yetitablet näyttäisi asumisyksikön yhteiset aikataulut kaikille. Yetitabletia aiotaan hyödyntää myös yhteispalavereissa.

Asukkaiden kanssa on yhdessä mietitty maksullisten suoratoistopalveluiden käyttöä, jolloin jättitabletti sopisi yhteisten elokuvailtojen järjestämiseen. Näillä keinoilla Yetitablet pureutuu yhä syvemmin osaksi yksikön tekemistä ja digitalisoi Validia-talo Porslahden prosesseja.

Validia Asuminen

Validia Asuminen tuottaa laadukkaita asumispalveluja fyysisesti vammaisille, kehitysvammaisille ja muille toimintaesteisille henkilöille. Validia Asuminen on suomalaisessa omistuksessa oleva vastuullinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia. Eettinen tausta näkyy ystävällisenä ja asiakaskeskeisenä työkulttuurina. Validia Asuminen on alan kärkiasiantuntija Suomessa jo lähes 50 vuoden kokemuksella. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yritykselle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Lisää asiakastarinoita