Siirry sisältöön

Tutkimukset

Tutkimustyö on merkittävä osa YetiCaren toimintaa. Hyvinvointiteknologiamme on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja tutkimuksissa.

YetiCare apuna lasten itsesäätelyssä

YetiCaren hyvinvointiteknologian käyttöä tutkittiin lasten erityisopetuksessa Isossa-Britanniassa osana EU-rahoitteista EPIC-hanketta. Merkittävimpänä löydöksenä havaittiin lasten käyttävän YetiCarea oma-aloitteisesti rauhoittaakseen tunteitaan tarvitsematta poistua luokkahuoneesta.

Children playing Yetitablet, EPIC project

YetiCare auttaa tukemaan hoitajien työhyvinvointia

YetiCare oli mukana Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamassa TYÖHYVE – Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hankkeessa vuonna 2022. Tutkimuksen tulosten perusteella hyvinvointiteknologialla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin asukkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointiin.

YetiCare and Yetitablet in care homes help to improve well-being

Asiakastarinat