Siirry sisältöön

Hyvinvointiteknologialla tuetaan myös hoitajien työhyvinvointia

YetiCare and Yetitablet in care homes help to improve well-being

YetiCare mukana Lapin AMK:n TYÖHYVE-hankkeessa

YetiCare Oy oli mukana Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamassa TYÖHYVE – Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hankkeessa, jonka loppujulkaisu julkaistiin tammikuun 2023 lopussa. Hankkeen tulosten perusteella hyvinvointiteknologialla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin asukkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointiin. Hankkeessa toteutetun kokeilun ja tehdyn selvityksen mukaan kolme neljästä suomalaisen YetiCaren hyvinvointiteknologiaa käyttäneestä hoitajasta koki sen tukevan myös työhyvinvointiaan.

Lapin AMK toteutti vuosina 2020-2022 TYÖHYVE-hankkeen, jonka tavoitteina oli mm. edistää sosiaali- ja terveysalalla toimivien henkilöiden ja työyhteisöjen työhyvinvointia ja tuottavuutta, sekä hyödyntää teknologisia ratkaisuja työhyvinvoinnin lisäämisessä. Hankkeessa tutkittiin hyvinvointiteknologian vaikutusta erityisesti hoivakodeissa, joissa työntekijöille annettiin mahdollisuus kokeilla erilaisia arjessa hyödynnettävien sovelluksia. Suomalaisen YetiCaren suurikokoinen Android-pohjainen YetiTablet-kosketusnäyttö, joka on varustettu helppokäyttöisellä käyttöjärjestelmällä sekä monipuolisilla sovelluksilla, valittiin mukaan teknologiaratkaisuna.

Hyvinvointiteknologialla aktivoitiin fyysisesti ja stimuloitiin henkisesti – yksilöllisesti ja ryhmissä

YetiCare yhtiön palvelukokonaisuudella varustettu YetiTablet-kosketusnäyttö kiersi hankkeen aikana seitsemässä eri Lapin alueen hoivakodissa. Kokeilun jälkeen osallistuneiden yksiköiden hoitajat raportoivat kokemuksistaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 27 hoitajaa.

YetiCaren hyvinvointiteknologian käytön koettiin parantavan ikääntyneiden osallistuneisuutta, sillä laitteiden ääreen saatiin houkuteltua myös niitä asukkaita, jotka eivät olleet aiemmin osallistuneet yhteiseen toimintaan”, kertoo lehtori Sari Arolaakso Lapin AMK:sta ilahtuneena TYÖHYVE-hankkeesta saaduista kokemuksista.

Kohdeyksiköissä YetiTablet-kosketusnäyttömme oli aktiivisessa käytössä, ja sitä hyödynnettiin monipuolisen yksilö- ja ryhmätoiminnan järjestämiseen. YetiTablettia käytettiin esimerkiksi aistien stimulointiin, muistelumatkoihin, sudokun yhdessä ratkomiseen sekä musiikin ja piirustuksen harrastamiseen. Sen lisäksi YetiTablet soveltui myös fyysiseen aktivointiin, kuten yhteispelailuun sekä jumppiin”, kertoo toimitusjohtaja Maria Jokelainen hankkeessa käytetyn YetiCare-palvelukokonaisuuden roolista.

Myös lausunnot käyttäjiltä kertovat hyvinvointiteknologian avulla saatavista monipuolisista eduista.

Moni asiakas tykästynyt YetiTablettiin niin, että odotti että pääsee pelaamaan taas sillä. Ehdottoman hyvä vaihtoehto asiakkaiden virkistystoimintaan.”

Olen aina uskonut että esim. tietokone pelit hyödyllisiä nuorille ja vanhoille. nuoret oppii paljon ja vanhat saa aktivoida aivoja toimintaan. Olenkin kutsunut vanhusten kanssa YetiTabletille menoa aivojumpaksi. Se antaa myös vanhoille ja huonokuntoisille mahdollisuuden touhuta vaivattomasti käsillään.”

“Olen nauttinut nähdessäni, kuinka ikääntyneet ovat tykänneet touhuta yhdessä YetiTabletin ääressä.”

Hoiva-alan ammattilainen

YetiCaren hyvinvointiteknologiasta tukea sekä hoitajien että asukkaiden hyvinvointiin

Kolme neljästä kyselyyn vastanneista hoitajasta koki YetiCaren hyvinvointiteknologian käytön tukevan työhyvinvointiaan ja yli 80 % koki YetiCaren tukevan asukkaiden hyvinvointia. Tärkeimpiä työhyvinvointia edistäviä asioita olivat vastanneiden mukaan oman työn tukeminen sekä kokemus asukkaiden hyvinvoinnin kasvusta.

Hoitajat kokivat YetiCaren nopeuttavan ja monipuolistavan aktiviteettien suunnittelua sekä tarjoavan monipuolisen työvälineen asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Myös asukkaiden aktiivisuus, iloisuus ja onnistumiset edistivät hoitajien työhyvinvointia. Hankkeen perusteella näyttääkin, että hoivakodin asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa” tiivistää Sari Arolaakso TYÖHYVE-hankkeesta saatuja tuloksia.

Hanke on tuottanut jo jatkoakin, esimerkiksi, Lapin AMK:n Geronomikoulutuksen Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia -opintokokonaisuuteen liittyen. Opiskelijat toteuttivat syksyn aikana pienryhmissä kummivanhukselle kuntouttavaa toimintaa ja yksi ryhmä sai käyttöönsä YetiTablet-kotipäätteen. Tämä oli uusi avaus, joka oli jatkoa TYÖHYVE-hankkeen aikana toteutuneelle yhteistyölle. Lisäksi meillä on jo uuden hankkeen suunnittelu menossa, jossa tutkitaan lisää teknologisten ratkaisujen mahdollisuuksia ikäihmisten aktivoinnissa”, paljastaa Arolaakso.

YetiCaren Maria Jokelainen on myös tyytyväinen hankkeen tuloksiin.
Olemme vuosien varrella kuulleet usein palautetta hyvinvointiteknologiamme positiivisesta vaikutuksesta työhyvinvointiin. Hankkeeseen osallistuminen ja siitä saadut tutkimustulokset antoivat meille konkreettista todistetta siitä, että asia todellakin on näin.”

TYÖHYVE-hankkeen tutkimuksesta olemme saaneet myös arvokasta tietoa oman palvelukokonaisuutemme edelleen kehittämiseen ja työhyvinvointiin erityisesti vaikuttavien ominaisuuksien vahvistamiseen”, jatkaa Jokelainen.

“Hoitajat kokivat YetiCaren nopeuttavan ja monipuolistavan aktiviteettien suunnittelua sekä tarjoavan monipuolisen työvälineen asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Myös asukkaiden aktiivisuus, iloisuus ja onnistumiset edistivät hoitajien työhyvinvointia. Hankkeen perusteella näyttääkin, että hoivakodin asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa”

Sari Arolaakso

Lisätietoja:

Mirva Väänänen
Partner Communications Manager
mirva.vaananen@yeticare.fi

Sari Arolaakso

Lehtori, Lapin AMK

Maria Jokelainen

Toimitusjohtaja, YetiCare Oy