Siirry sisältöön

Sairaalat

YetiCare-hyvinvointiteknologia täydentää sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten neurologisen kuntoutuksen palveluita tarjoamalla uudenlaisia mahdollisuuksia fyysisten ja kogniitivisen terapian toteuttamiseen.

Tavoitteena paremmat potilastulokset

Sairaalat etsivät innovatiivista teknologiaa potilashoidon ja kuntoutuksen tueksi. YetiCare on osoittautunut olevan monipuolinen apuväline sairaalakäyttöön. Sitä käytetään useilla potilashoidon ja kuntoutuksen osa-alueilla, muun muassa karkea- ja hienomotoriikan, tasapainon sekä hahmottamisen harjoittelussa.

YetiCare auttaa tekemään taitojen harjoittelusta hauskempaa ja tarjoaa potilaille tavallisesta sairaalassa olosta poikkeavan kokemuksen, auttaen kääntämään potilaan huomion pois sairaalaympäristöstä tai kuntoutustilanteesta. Se motivoi potilasta osallistumaan kuntoutukseen uudella ja innostavalla tavalla mahdollistaen mielekkään kuntoutuskokemuksen syntymisen ja sitä kautta parempien potilastulosten saavuttamisen.

YetiCare can be used in hospitals

Hyödyt sairaaloille

Sairaaloille YetiCare mahdollistaa monipuolisemman hoitovalikoiman tarjoamisen tuomalla uusia vaihtoehtoja taitojen harjoittamiseen perinteisen kuntoutuksen rinnalla. Ammattilaisille se on helppokäyttöinen työväline laadukkaan ja tehokkaan kuntoutuksen täydentämiseen sekä potilaan motivoimiseen.

YetiCaren monipuolisten sisältöjen, kuten YetiApps-sovellusten avulla kuntoutukseen saadaan helposti vaihtelua ja mielekkyyttä. YetiTabletin erinomaiset säätöominaisuudet tekevät laitteesta esteettömän kaikille käyttäjille.

YetiCare in therapy use

Asiakastarinoita

Muut käyttöympäristöt