Asiakastarinat

Modernia tekniikkaa ilon kautta – YetiCaren menestyskonsepti apuna kuntoutuksessa

Asiakastarinat

Two people playing YetiBowling

Ruotsissa Kalixin sairaalan avohoitokuntoutuksessa käytetään uudenlaista lähestymistapaa, luoden teknologian avulla iloa ja onnistumisen kokemuksia. Cindy Laiho, toimintaterapeutti Kalixin sairaalan kuntoutuskeskuksessa, jakaa kokemuksiaan YetiCaren Yetitabletin käytöstä työssään ja kertoo, kuinka aktiviteettinäyttö on muuttanut kuntoutusprosessia.

Modernia tekniikkaa kuntoutuksessa

Kalixin sairaalan avohoitokuntoutus tarjoaa innovatiivisen kuntoutusympäristön, jossa moderni teknologia on keskeisessä roolissa. Moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat fysioterapeutit, toimintaterapeutit, terapeutit ja sairaanhoitajat, tekevät yhteistyötä tarjotakseen yksilöllistä kuntoutusta. Kuntoutuksessa ei olla sidottuja vain lääkärin lähetteisiin, vaan potilaat voivat myös itse pyytää hoitoa tai saada suosituksia hoitoon tunnistetun parantumispotentiaalin perusteella.

Cindy korostaa, miten Yetitablet ja YetiCare, eli “Yeti”, ovat parantaneet heidän kuntoutusprosessejaan. Yeti tarjoaa helppoa harjoittelua erilaisille taidoille, kuten motorisille ja kognitiivisille taidoille. Säädettävä teline ja suuri näyttö tekevät Yetitabletista erinomaisen työkalun kuntoutukseen, sillä se voidaan räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin.
Myös tiimin toinen jäsen Lena kertoo Yetin olevan olennainen osa heidän jokapäiväistä työtään kuntoutuksessa. Lena toteaa, että ei edes muista miten he selvisivät ennen Yetia.

“Motivoimalla potilasta tarkastelemaan Yetin koko näyttöä huolellisesti, he voivat konkreettisesti itse kokea, miten osa näkökentästä puuttuu ja näin havaita vasemmalla tai oikealla olevat asiat, jotka voisivat muuten jäädä huomiotta.”

Cindy Laiho, Toimintaterapeutti

Motivoiva apuväline kuntoutukseen

Cindy kertoo, että Yeti on ollut todellinen pelastus motivaation löytämisessä kuntoutukseen. Vakavan onnettomuuden tai aivohalvauksen kokeneet potilaat saattavat menettää täysin elämänhalunsa. Cindy ja hänen kollegansa ovat kuitenkin huomanneet, että Yeti auttaa potilaita löytämään motivaationsa uudelleen. Tämä näkyy selvästi kuntoutuksen tehokkuudessa: aktiivinen osallistuminen kuntoutukseen tekee siitä paitsi miellyttävämpää, myös tehokkaampaa. Potilaiden saaminen liikkeelle on avainasemassa, sillä kun ensimmäinen askel on otettu, seuraavien askeleiden motivoiminen on helpompaa.

Keskustelut ja havainnot motivaation herättämisestä johdatti syvemmälle siihen, miten hyvin Yetitablet palvelee kuntoutuksen eri osa-alueilla. Cindy kertoo, että kognitiivinen harjoittelu, näkövamman kuntoutus, motoriset taidot sekä tasapaino ovat niitä pääalueita, joilla he pääasiassa hyödyntävät Yetitablettia.

”On paljon taitoja, joita harjoitella Yetin avulla, mutta erityisesti seisoma- ja tasapainoharjoittelu on huomattavasti tehokkaampaa, kun apuna on Yetitablet”, painottaa Cindy.

Viime vuonna Kalixin kuntoutuskeskuksessa oli paljon aivohalvauspotilaita, joilla oli erilaisia toimintakyvyn rajoitteita käsissään. Yetitabletin erilaisten pelien avulla oli mahdollista saavuttaa potilaiden täysi liikerata erittäin hyvin. Perinteisesti käsivarsien ojentamisen harjoittelu saattaa olla tylsää, mutta Yetin avulla potilaat harjoittavat käsivarsiaan huomaamattaan ja liikerata laajenee merkittävästi.

”On hyödyllistä, että potilas ei edes ajattele harjoittelevansa tiettyä taitoa, vaan kokee vain istuvansa ja pelaavansa vähän”, korostaa Cindy.

Two people are playing with YetiCare's YetiBowling game.
Tässä kuvassa harjoitellaan muun muassa silmä-käsi-koordinaatiota, istumaan asettumista ja ylävartalon fyysistä harjoittelua, kun palloa heitetään kohti Yetitabletin näytöllä olevaa taulua. Yeti mahdollistaa näkövammaiselle henkilölle osallistumisen niin pallonheittoon kuin keilaukseen, mikä ei olisi mahdollista perinteisten keilapallojen tai tikkataulun kanssa. Yeti mahdollistaa aktiivisen osallistumisen ja ilon, näkövammasta huolimatta.

Ilon hetkiä ja uusia mahdollisuuksia

Ajatus siitä, että suuri kosketusnäyttö voisi vastata näkövammaisten tarpeisiin voi aluksi tuntua yllättävältä. Cindy kuitenkin kertoo, että he hyödyntävät kuntoutuksessa pelejä, joissa on erilaisia värejä ja muotoja. Nämä pelit auttavat erityisesti niitä, joilla on kontrastiongelmia, mutta Yeti voi olla erityisen hyödyllinen myös silloin, kun potilaalla on näkökentän menetystä, eli näkökentästä puuttuu pieni osa jommaltakummalta puolelta.

”Motivoimalla potilasta tarkastelemaan Yetin koko näyttöä huolellisesti, he voivat konkreettisesti itse kokea, miten osa näkökentästä puuttuu ja näin havaita vasemmalla tai oikealla olevat asiat”, jotka voisivat muuten jäädä huomiotta.

Toinen esimerkki on tilanne, jossa pelaaja heittää pehmopalloa suurella näytöllä olevaa tikkataulua kohti. Tämäntyyppinen aktiviteetti voi olla on mahdotonta potilaalle, jolla on näkövamma, jos hän yrittäisi heittää oikeaa tikkaa kohti tikkataulua. Yetitabletin avulla aktiviteetit kuitenkin avautuvat uudella tavalla tarjoten elämyksiä ja mahdollisuuksia, joihin perinteisin menetelmin ei välttämättä olisi mahdollista.

Cindy kertoo eräästä potilaasta, jolla oli näkövamma, ja hän oli hyvin alakuloinen elämäntilanteensa vuoksi:

”Hän rohkaistui tulemaan luoksemme paremman olon toivossa. Pelasimme peliä, jossa värikkäät kuplat ja muodot auttoivat virkistämään mieltä. Asiakas pelasi niin pitkään, että lopulta väsymys alkoi painaa, mutta tämä ei kuitenkaan himmentänyt hänen hymyään. Päinvastoin, pelatessaan hän virkistyi ja alkoi keskustella enemmän. Asiakkaasta tuli erittäin motivoitunut ja hän päätti jatkaa pelaamista Yetillä myös seuraavalla käynnillään.”

Cindy kertoo myös eräästä toisesta potilaastaan, joka vakuutteli, ettei kyennyt seisomaan ja se oli hänen mielestään täysin mahdotonta.

”Päätimme kuitenkin kokeilla aloittaa pelin Yetitabletilla. Yllättäen hän nousi ylös, seisoi ja pelasi useita minuutteja. Meidän täytyi jopa huomauttaa asiasta hänelle. Lopulta totesin, että hänen olisi parasta istuutua, ettei vain kaatuisi ja kävisi huonosti. Potilas kuitenkin vastasi hämmentyneenä, että mitä oikein tarkoitan, eihän hän ole edes ollut ylhäällä kovin kauaa. Hän oli erittäin tyytyväinen ja onnellinen siitä, että hän todella kykeni seisomaan.”

Apuna ryhmäkuntoutuksessa ja yksilöllisessä kuntoutuksessa

Kalixin sairaalan avohoitokuntoutuksessa korostetaan liikunnan lisäksi myös henkilökohtaisten suhteiden merkitystä potilaiden kanssa. Tämä auttaa luomaan luottamusta ja iloa kuntoutuksessa. Monet ryhmäkuntoutukseen osallistuvat kokevat, että ryhmässä oleminen on itsessään erittäin hyödyllistä.

Cindy kertoo kuntoutuksen ryhmätyöskentelystä:

”Toisinaan aloitamme päivän katsomalla akvaariota ja keskustelemalla eri kalojen ulkonäöstä. Olemme myös hyödyntäneet Google Earth -sovellusta tutkiaksemme, missä kukin ryhmäkuntoutuksen osallistuja asuu ja minne he ovat matkustaneet. Tämä on loistava tapa herättää keskustelua ja aktivoida ryhmäläisiä. Erityinen hyöty on silloin, jos jotkut potilaista ovat alavireisiä, mutta haluamme silti innostaa heitä osallistumaan. Viime jouluna loimme Yetin avulla takkatulen tunnelmaa ja kuuntelimme joulumusiikkia Youtubesta.”

Tämä vie kysymykseen siitä, kuinka tunnistaa mitä kuntouttaa, ja mitkä menetelmät ovat sopivimmat kullekin yksilölle. Cindy kertoo, että jokainen kuntoutus on uusi haaste. Jotkut saattavat viettää yksittäisiä kuntoutussessioita jopa useita tunteja, kun toiset taas osallistuvat mieluummin ryhmäkuntoutukseen. Se että oppii tuntemaan jokaisen potilaan yksilönä ja ymmärtämään heidän taustansa, vie aikaa.

”Täytyy tunnistaa ongelmat, asettaa tavoitteet sekä suunnitella strategiat niiden saavuttamiseksi. Jokaisen yksilön motivaation ymmärtäminen on tärkeää kuntoutuksessa, sillä osa potilaista sitoutuu hyvin ja noudattaa ohjeita tarkasti, kun taas toiset saattavat osallistua vain läsnäolollaan, mikä kuitenkin voi olla heille riittävää”, Cindy tarkentaa.

Tulokset kuntoutuksessa

Tässä on hieno esimerkki, että motivaatiota ja hauskuutta korostava, luova lähestymistapa kuntoutukseen tuottaa arvostuksen lisäksi myös konkreettisia tuloksia. Kalixin sairaalan avohoitokuntoutuksessa monet potilaat ovat kertoneet, miten aika kuluu kuin siivillä ja kuinka hämmästyttäviä saavutuksia he ovat saaneet aikaan, mitä eivät olisi uskoneet mahdollisiksi. Useimmat ryhmäosallistujat odottavat innolla seuraavia kuntoutuskertoja avohoitokuntoutuksessa!

Lisäksi Kalixin sairaalan eri osastojen välinen yhteistyö ja moderneja teknologioita hyödyntävä kuntoutus ovat malliesimerkki siitä, miten kuntoutusta voidaan parhaiten toteuttaa. Vaikka Yetitablet onkin käytössä kuntoutuksessa, se ei ole ainoastaan heidän käytössä, vaan sitä käytetään myös muilla sairaalan osastoilla viikonloppuisin ja iltaisin.

Lisää asiakastarinoita