Uutiset

YetiCaren avulla arkista iloa ja uusia taitoja Osallisuustalo AITOssa

Uutiset

YetiCare tukee autismikirjon asiakkaiden arkea

Iisalmelainen Osallisuustalo AITO tukee autismikirjon asiakkaidensa arkielämää YetiCaren kosketusnäytöllisen Yetitabletin avulla. Jättikokoinen tablettitietokone edesauttaa asiakkaiden itsenäistä toimintakykyä ja sekä kehittää heidän sosiaalisia ja teknisiä taitoja. Yetitabletin monipuoliset toiminnot tukevat mm. aististimulaatioita, musiikkikasvatusta ja terapeuttista käyttöä, ja laite onkin nykyään keskeisessä roolissa Osallisuustalo AITOn työssä asiakkaidensa hyvinvoinnin eteen.

Taustaa: Osallisuustalo AITO

Savas-Säätiön Iisalmessa ylläpitämä Osallisuustalo AITO tarjoaa päivätoimintaa vahvaa strukturointia ja ohjausta tarvitseville autismikirjon henkilöille autismikuntoutuksen viitekehyksessä. AITOn toiminnassa korostetaan ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä lähestymistapaa, ja yksikön toiminta on suunniteltu erityisesti autismikirjon tarpeisiin.

AITOssa käy päivittäin 17 asiakasta, ja yksikön toiminta tapahtuu ohjatuissa pienryhmissä.
Osallisuustalo AITOn osallistavien toimintojen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta päivittäisessä toiminnassa sekä edistää sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. tekemiseen.

YetiCare: Oppimisen iloa modernilla tekniikalla

Vuonna 2019 Osallisuustalo AITO otti käyttöön YetiCaren 65-tuumaisen Yetitabletin. Aluksi televisiona ja monitorina toiminutta laitetta käytettiin päivittäisten uutisten katseluun sekä yhteisten aikataulujen ja kokousten esityslistojen näyttämiseen.

Varovaiset alkutahdit jättikokoisen tabletin kanssa auttoivat AITOn henkilökuntaa ja asiakkaita tutustumaan laitteen käyttömahdollisuuksiin ja tasoittivat tietä laitteen laajemmalle soveltamiselle:
Yetitablet on mullistanut tapamme käyttää teknisiä apuvälineitä arkisessa toiminnassamme. Aiemmin jouduimme suojaamaan elektroniikkalaitteitamme, jotta välillä kovakourainen käsittely ei vahingoittaisi niitä”, Osallisuustalo AITOn yksikön johtaja Merita Korhonen kertoo.
Yksi laitteen keskeinen, Osallisuustalo AITOn ostopäätökseen vaikuttanut ominaisuus olikin sen iskunkestävyys.

”Yetitabletin kestävyyden ansiosta asiakkaamme ovat päässeet harjoittelemaan teknisten laitteiden käyttöä omatoimisesti, ja sitä kautta he ovat vähitellen oppineet käyttämään myös perinteisiä televisioita ja muita laitteita riittävän hellävaraisesti. Se paitsi pidentää laitteiden käyttöikää, myös ja ennen kaikkea kehittää asiakkaidemme arkisia taitoja”, Korhonen jatkaa.

Yetitabletin liikuteltavuus on myös ollut käytössämme erityisen näppärää, koska olemme pystyneet siirtelemään sitä vaivattomasti eri ryhmien kesken”, Korhonen lisää. ”Näin olemme pystyneet hyödyntämään Yetitabletia mahdollisimman monen asiakkaan kanssa ja monenlaisissa käyttötilanteissa.”

“Yetitablet on opettanut asiakkaitamme käyttämään teknisiä laitteita näppärästi, mikä on parantanut heidän arkisia rutiinitaitojaan ja tuonut monenlaiset digitaaliset sisällöt ja uusien taitojen oppimisen heidän ulottuvilleen. Asiakkaidemme rutiinitaidot teknisten laitteiden käyttämisessä auttavat myös itse laitteita kestämään käytössä paljon aiempaa paremmin.”

Merita Korhonen
YetiCaren avulla voi toteuttaa virtuaalimatkailua. Kuvassa tutustutaan paikkoihin Google Earthin avulla.

Lisää sosiaalista sitoutumista: YetiCare elävöittää arkista puuhailua

Yetitablet on parantanut ja monipuolistanut Osallisuustalo AITOn asiakkaiden oppimista ja kokemuksia monin tavoin.

AITOn päivätoiminnan ohjaaja Petri Rytkönen kertoo: ”YetiCaren Yetitablet on paitsi laajentanut aistinvaraista stimulaatio- ja oppimismahdollisuuksia asiakkaillemme, myös vahvistanut asiakkaidemme itsenäistä toimintakykyä ja taitojen karttumista. Olemme soveltaneet Yetitabletia monenlaisissa eri tilanteissa ja havainneet siitä hyötyjä niin asiakkaillemme kuin ohjaajille:

Aistikokemukset parantuvat

Yetitabletin avulla voimme tarjota käyttäjille moniaistisia kokemuksia; sekä visuaalisia että kuuloärsykkeitä (esimerkkinä ASMR-videot), mikä parantaa yleistä aistikokemusta.

Musiikkikasvatus

Yetitablet tukee erilaisia musiikkiin liittyviä toimintoja: käyttäjät voivat soittaa instrumentteja kuten rumpuja ja pianoa kosketusnäytöllä sekä nauttia musiikin kuuntelusta.

Esteettömyys

Yetitabletissa on pyörillä varustettu jalusta, ja sitä on helppo käyttää myös liikuntarajoitteisten asiakkaiden tarpeisiin. Tietenkin myös laitteen suuri koko itsessään edesauttaa esteetöntä käyttöä.

Virtuaalimatkailu ja sosiaalisten taitojen harjoittelu

Yetitablet kehittää käyttäjien arkisia sosiaalisia taitojaan tukemalla interaktiivista oppimista ja jaettuja kokemuksia suuren näytön kautta. Myös asioiden ja paikkojen virtuaalinen tutkiminen on helppoa.

Interaktiiviset pelit

Yetitabletilla voi käyttää esimerkiksi piirtämiseen tai maalaamiseen tarkoitettuja pelejä, jotka ovat suosittuja. Ne kehittävät käyttäjien luovuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Terapeuttiset käyttökohteet

Yetitablet on toisinaan hyvä apu levottomien asiakkaiden rauhoittamiseen ja rohkaisee myös toimintarajoitteisia liikkumaan ja suoriutumaan arkisista askareista. Siten se toimii terapeuttisena työkaluna ja edistää osaltaan asiakkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Helppokäyttöinen ohjaajille

Yetitabletin käyttöjärjestelmä on Osallisuustalo AITOn ohjaajien näkökulmasta tuttu ja käyttäjäystävällinen, mikä helpottaa arkista toimintaa ja mahdollistaa myös asiakkaiden itsenäisen toiminnan laitteen kanssa. Ohjaajien aikaa vapautuu teknisluonteisesta avustamisesta asiakkaiden kokonaisvaltaisempaan hyvinvoinnin tukemiseen.

Kehityksen havainnointi

Osallisuustalo AITOn ohjaajat ovat panneet merkille Yetitabletia käyttävien asiakkaidensa uusien taitojen kehittymisen. Yetitablet tarjoaa rauhallisen toiminta-alustan joka edesauttaa asiakkaiden keskittymistä, oppimista ja uusien asioiden tutkimista.

Aististimulaatiot ja aistisovellukset kokemusten tarjoajana. Kuvassa aisteja stimuloivan sovelluksen käyttöä Osallisuustalo AITO:ssa.

Asiakkaiden näkökulmasta: Oton ja Arton kokemuksia

Pelaamista ja tiedonhakua yksin ja yhdessä

Asiakas käyttää itsenäisesti suurikokoista kosketusnäytöllistä tablettia. Kuva Savas-Säätiön Osallisuustalo AITOn toimipisteeltä.

Otto on autismikirjon henkilö, joka on löytänyt Yetitabletin avulla innostavaa tekemistä. Otto harrastaa pelejä ja ilmaisee usein ilonsa iloisilla huudahduksilla pelin aikana. Hän on kiinnostunut erityisesti muistihaasteista ja pulmapeleistä, joiden parissa hän navigoi taitavasti.

Vaikka Otto pitää tyypillisesti itsenäisistä leikeistä, kiekkopelit ovat poikkeus; niitä hän pelaa mielellään ohjaajan kanssa.
Otto käyttää jättikokoista tablettia taitavasti ja selaa vaivattomasti pelivalikoita tutkien tarjolla olevia vaihtoehtoja. Lisäksi hän pitää YouTubesta, josta hän etsii harrastuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavia videosisältöjä.

Muistin ja motoriikan kehittämistä pelien ja musiikin avulla

Suurta kosketusnäytöllistä tablettia voi käyttää musiikin soittamiseen. Kuvassa asiakas soittaa virtuaalisisa rumpuja Osallisuustalo AITO:ssa.

Arto on autismikirjolainen, joka käyttää Yetitabletia keskittyneesti. Arton suosikkeja ovat erityisesti palapelit ja muistipelit.

Arton motorisia taitoja kuvataan hitaiksi, minkä vuoksi nopeasti ruudulla liikkuvat elementit ovat hänelle haastavia. Hänen motoriset taitonsa ovat kuitenkin ottaneet isoja harppauksia Yetitabletin päivittäisen käytön myötä. Arto on myös oppinut valitsemaan näytöltä mielialaansa sopivaa musiikkia, mikä tuottaa hänelle iloa ja antaa hallinnan tunteen.

Yetitabletin interaktiivisten ominaisuuksien avulla Arto on lisäksi oppinut soittamaan soittimia kuten pianoa. Se paitsi viihdyttää häntä, myös edesauttaa osaltaan hänen motoristen taitojensa ja kognitiivisten kykyjensä kehittymistä.

Neljä vuotta Yetitabletin kanssa: Kokemuksia ja kehitysideoita

Osallisuustalo AITOn tiimi on käyttänyt Yetitabletia jo vuodesta 2019 lähtien, joten arvokasta käyttökokemusta, ideoita ja palautetta on kertynyt jaettavaksi asti. AITOssa Yetitabletiin on esimerkiksi on integroitu ulkoiset kaiuttimet, jotta sisältöjen äänimaailmasta saadaan kaikki irti esimerkiksi asiakkaiden moniaistisia kokemuksia tuettaessa.

Yetitabletin pinnan säännöllinen puhdistaminen on havaittu AITOssa hyväksi käytännöksi, jotta kosketusnäyttö pysyy herkkänä. Käyttöliittymän selkeys ja tasainen toiminta on tietenkin asiakkaille tärkeää, mutta jo hygieniankin vuoksi laite on toki muutenkin hyvä pitää puhtaana.

Savas-Säätiö

Savas-Säätiö on perustettu vuonna 1989 edistämään tukea tarvitsevien ihmisten asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymistä Savossa. Savas-Säätiö on tukea tarvitsevien henkilöiden, lähinnä kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osaaja, tuottaja ja palvelujen kehittäjä.

Lisää asiakastarinoita