Siirry sisältöön

Koulut ja päiväkodit

YetiCare tukee oppimista kouluympäristössä hauskalla ja motivoivalla tavalla. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät YetiCare-hyvinvointiteknologiasta.

Ryhmäytymisen ja kommunikaation tukeminen

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa YetiCare motivoi monenlaisia oppijoita sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen aktiivisuuteen. YetiCaren inspiroivat YetiApps-sovellukset tarjoavat haastavia aktiviteetteja jokaiselle taitotasolle.

YetiCare tukee ryhmäytymistä, kannustaa vuorovaikutukseen ja auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja. YetiTablet on ihanteellinen laite koulu- ja varhaiskasvatuskäyttöön näytön suuren koon sekä kestävän ja turvallisen rakenteen vuoksi.

YetiCare in early childhood education

YetiCare opetuksessa

Tukee itseohjautuvuutta

Helppokäyttöisyys antaa onnistumisen ja itsenäisyyden tunteen.

Helpottaa ryhmäytymistä

Suuri näyttö houkuttelee sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kannustaa keskusteluun.

Kehittää taitoja

Monipuoliset sovellukset auttavat kehittämään sosiaalisia, kognitiivisia ja motorisia taitoja.

Monipuolistaa ryhmätoimintaa

Tarjoaa uusia mahdollisuuksia vaihtelevan ryhmätoiminnan järjestämiseen.

Yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa

YetiCare on kehitetty yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa Suomessa, jossa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Yhteistyön tuloksena olemme kehittäneet YetiCaren mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi. Lisäksi siinä on käyttäjäystävällinen Android-käyttöjärjestelmä.

YetiCaren avulla opettajat voivat:

Muuttaa luokkahuoneen vuorovaikutteiseksi ympäristöksi

Motivoida oppilaita interaktiivisempien oppituntien avulla

Järjestää innostavaa toimintaa vähemmällä ajankäytöllä

Asiakastarinat

Muut käyttöympäristöt