Siirry sisältöön

YetiCare hyvinvointiteknologia toimii apuna lasten itsesäätelyssä

Yllättävä havainto erityisopetuksessa

YetiCaren hyvinvointiteknologian käyttöä tutkittiin lasten erityisopetuksessa Isossa-Britanniassa osana EU-rahoitteista EPIC-hanketta. Merkittävämpänä löydöksenä havaittiin lasten käyttävän YetiCarea oma-aloitteisesti rauhoittaakseen tunteitaan tarvitsematta poistua luokkahuoneesta.

Plymouthin yliopisto tutki YetiCaren käyttöä erityisopetuksessa osana EPIC (eHealth Productivity and Innovation in Cornwall and the Isles of Scilly) -hanketta marras-joulukuussa 2022. Tutkimus toteutettiin Devonissa sijaitsevassa Mill Water School erityisoppilaitoksessa.

Hyvinvointiteknologia monipuolisessa käytössä

YetiCaren toimitusjohtaja Maria Jokelainen kertoo YetiCaren roolia hankkeessa:
YetiCaren palvelukokonaisuutta, johon kuuluu suuri Android-pohjainen YetiTablet, helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä monipuoliset sovellukset, testattiin 6 viikon mittaisen jakson ajan eri luokissa. Koulussa oli mahdollista testata YetiCaren käytettävyyttä vapaasti ilman erillistä ohjeistusta. Arviointijakson aikana kuutta lasta havainnoitiin, kun he toimivat YetiTabletilla. Lopuksi seitsemän opettajaa arvioivat YetiCarea ja YetiTablettia.”

Projektiin osallistunut tutkija Nicole Thomas kuvailee testausta:
YetiCarea käytettiin eri tarkoituksiin, kuten matematiikan opiskeluun, aistien tukemiseen sekä erilaisiin yhteisiin aktiviteetteihin. Arviointiraportti osoitti, että kokeiluun osallistuvat lapset rakastivat YetiCaren käyttöä.

Erityisesti YetiCaren oma sovellus YetiKeilailu oli lasten mieleen. Oppilaat halusivat käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten palloja ja siveltimiä. Opettajat kuvailivat, että lapset osasivat navigoida ja löytää suosikkisovelluksensa tabletin avulla helposti. He ovat tottuneet käyttämään Android-pohjaisia laitteita, joten YetiTabletin käyttö oli helppoa”, lisää Thomas.

Lapset käyttivät YetiCarea omatoimiseen rauhoittumiseen

Tutkijoille yllättävä havainto oli, kuinka lapset käyttivät YetiCare hyvinvointiteknologiaa itsesäätelyyn ja rauhoittuakseen voiden pysyä edelleen luokkahuoneissa.

Käytännössä epämiellyttävän tunteen noustessa pintaan osa lapsista hakeutui omatoimisesti YetiTabletin äärelle ja alkoi käyttää esimerkiksi aistisovellusta rauhoittuakseen. Tämä tarkoitti, että he saattoivat pysyä luokkahuoneessa”, kuvailee Daniela Austin, Plymouthin yliopiston tutkija, joka toimi akateemisena johtaja tukemassa YetiCarea heidän osallistuessa EPIC-projektiin.

Koulutuksen kannalta luokasta poistuminen aiheuttaa oppituntien ja koulutusmahdollisuuksien menetystä. Se tarkoittaa myös luokkahuoneessa käytettävissä olevan henkilökunnan määrän vähenemistä”, Austin jatkaa.

Tämä on kaiken kaikkiaan ollut merkittävä havainto, sillä suurien tunteiden kanssa kamppailevan lapsen vieminen pois luokkahuoneesta vaikuttaa sekä opettajiin että lapseen itseensä. Se esimerkiksi vähentää henkilöstön määrää luokkahuoneessa ja vaikeuttaa lapsen integroitumista takaisin luokkahuoneeseen, mikä taas saattaa vahingoittaa lapsen itsetuntoa ja emotionaalista hyvinvointia. Tämä pahentaa entisestään tunnesäätelyn haasteita”, tiivistää hankkeessa mukana ollut tutkija Nicole Thomas.

YetiCarea arvioineet opettajat raportoivat itsesääntelyn lisäksi muista eduista. YetiCare paransi vuorovaikutusta ryhmätilanteissa. Sillä oli myös potentiaalia kehittää kognitiivisia ja motorisia taitoja sekä helpottaa sosiaalista kanssakäymistä”, jatkaa Thomas.

YetiCaren edut ovat heti käytettävissä

Maria Jokelaisen mukaan YetiTabletilla on lukuisia etuja, kuten helppo käyttö, liikuteltavuus, mukautuvat säätömahdollisuudet (kuten korkeus ja kallistus), erittäin herkkä kosketusnäyttö, joka pystyy havaitsemaan useita kosketuksia kerralla sekä laaja valikoima esiasennettuja sovelluksia. Nämä ominaisuudet tekevät YetiTabletista helposti saavutettavan myös oppilaille, joilla on liikkuvuuden sekä näön kanssa haasteita.

Saimme tästä tutkimuksesta erittäin konkreettisen ja yllättävän löydöksen. Tämä aihe on yksi niistä, joita tutkimme mielellämme lisää”, Jokelainen päättää ja pohtii eri asiantuntijatahojen kanssa tapahtuvan yhteistyön tärkeyttä.

Lisätietoja:

Mirva Väänänen
Partner Communications Manager
mirva.vaananen@yeticare.fi

Nicole Thomas

Tutkijatohtori, University of Plymouth

Daniela Austin

Tutkija-kolleega, University of Plymouth

Maria Jokelainen

Toimitusjohtaja, YetiCare Oy