Asiakastarinat

YetiCare psykiatrisen hoidon tukena

Asiakastarinat

YetiCare tarjoaa hyvinvointiteknologiaa laajasti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Olemme tehneet yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKin kanssa pitkään. Lukuisten positiivisten käyttäjäkokeilujen myötä halusimme arvioida YetiCaren soveltuvuutta aikuisväestön psykiatriseen hoivaan.

Kohteeksi valikoitui Harjavallan sairaalassa toimiva Satasairaalan psykiatrian vakautustyöryhmä, jossa hoidetaan epävakaasti oireilevia aikuisia. Vakautustyöryhmä on psykiatrinen hoito-ohjelma, jossa opetellaan tunteiden tunnistamista ja säätelyä sekä minätaitojen tunnistamista. Ryhmään kuuluu vajaa kymmenen henkilöä, jotka tapaavat kerran viikossa puolentoista vuoden ajan.

Vakautustyöryhmän sairaanhoitajat Krista Kivelä ja Outi Riittiö kertovat kokemuksistaan teknologiakokeilusta.

Terapiatyökalu

Kokeilujakson aikana YetiCarea käytettiin monipuolisesti yksilö- tai ryhmätoiminnassa, esimerkiksi viikottaisten ryhmätapaamisten alku- ja loppuharjoituksissa sekä keskellä terapiaa erilaisissa harjoitteissa, kuten mindfulnesissa. Mindfulnessin avulla pyritään tulemaan tietoiseksi omasta olemassaolosta ja pääsemään kiinni tähän hetkeen.

Vakautustyöryhmässä toteutetun terapian yhtenä tavoitteena on, että asiakas oppii tunnistamaan oman vireystilan. Sairaanhoitaja Krista Kivelä kuvailee YetiCaren roolia osana terapiaa:

”Oman kehon ja mielen tilan tunnistamisessa ja vireystilan havainnoinnissa käytämme tukena ’sietoikkunaa’, jonka ääripäissä on ylivireystila ja alivireystila. Näihin liittyvissä harjoitteissa käytimme aktiivisesti YetiCare-teknologiaa. Alivireystilassa olevaa asiakasta aktivoidaan muun muassa erilaisten pelien, kuten YetiKuplat ja YetiÄlypelien avulla. Ylivireystilassa oleva asiakas rauhoittuu kuuntelemalla rauhoittavaa musiikkia ja katsomalla luontoaiheisia kuvia ja videoita YetiTabletilta.”

“YetiCare toimii erityisen tehokkaasti yksilön aktivoinnissa. Etenkin YetiKuplat on hyvä sovellus tähän tarkoitukseen.”

Krista Kivelä, sairaanhoitaja, Satasairaalan psykiatrinen osasto

Tukena erilaisten asiakkaiden hoidossa

“YetiCare on monipuolinen työkalu, joka tuo monipuolisuutta hoito-ohjelmaan, ja sen avulla asiakkaat voivat oppia uusia toimintatapoja. YetiTabletin käyttö myös kannustaa käyttämään teknologiaa myös hoidon ulkopuolella.”

“Se toimii myös erinomaisena alustana mindfullness-harjoitteiden toteuttamiseen, jossa aisteja stimuloimalla pyrimme pääsemään tähän hetkeen. Yksi tapa on piirtää kahdeksikkoja.

“On tärkeää, että voimme käyttää psykiatrisessa kuntoutuksessa nykyaikaista teknologiaa, joka helpottaa meidän työtämme ja toisaalta innostaa asiakkaitamme.”

YetiCare teknologiassa yhdistyvät monet eri laitteet. On paljon kätevämpää katsoa opetusmateriaalia suoraan Yetitabletilta kuin viritellä kannettava tietokone piuhalla televisioon ja katsoa sieltä.

Vakautustyöryhmässä on asiakkaita monenlaisilla taustoilla. YetiCare teknologiaa voidaan käyttää erilaisten asiakkaiden kanssa, joita ovat muun muassa dissosiaatio-, masennus- ja psykoosisairaat potilaat.

Krista kertoo YetiCaren käytöstä asiakastasolla:
”Yhden dissotiaatiopotilaan kanssa käytimme YetiCarea hoidon tukena. Pelasimme esimerkiksi muistipeliä, jonka avulla potilas keskittyi siihen hetkeen ja pelaamiseen. Muistipelin pelaaminen vie potilaan turvallisesti pois vanhoista traumamuistoista. Myös YetiBubbles oli asiakkaan mielestä loistava peli. Oli mahtavaa nähdä asiakkaan innostuvan tekemisestä”

Myös rauhalliset luontovideot ovat hyvä keino viedä ajatukset pois vanhoista muistoista. Kun olemme asiakkaan kanssa molemmat YetiTabletin äärellä, voi huomata asiakkaan rentoutuvan enemmän. Siten hän ei välttämättä koe olevansa samalla lailla tarkkailun kohteena.

Asiakkaat ovat tykänneet YetiCaressa eniten suuresta näytöstä, jonka avulla sisältöjä on ollut miellyttävää katsoa. Pelaaminen on ollut myös mielekästä. “Tärkeää on kertoa asiakkaalle miksi mitäkin tehtävää tehdään. Emme tee asioita huvin vuoksi vaan kaikella on merkityksensä.” Krista kertaa.

Vakautustyöryhmän työntekijät kertovat, kuinka he kokevat YetiCare-hyvinvointiteknologian auttavan heitä työssään:

“Meille työntekijöille YetiCare antaa paljon mahdollisuuksia toimintaan, koska valmista sisältöä on monipuolisesti. Esimerkiksi rauhoittumisen työvälineenä YetiCare on erinomainen.”

Monien mahdollisuuksien teknologia

Hoitajat näkevät YetiCaren tarjoavan mahdollisuuksia vieläkin enemmän. “Voisimme hyödyntää YetiCarea esimerkiksi altistushoidoissa. Suuri näyttö mahdollistaisi kohtaamaan turvallisesti pelon laukaisijan esimerkiksi kuvien muodossa. Myös matkojen kulkeminen ennakkoon on mahdollista Google Earthia käyttäen.” Hoitajat arvioivat YetiCaren soveltuvan myös pitkäaikaisille kuntoutusosastoille.

YetiCare mahdollistaa omatoimisen käytön turvallisesti, joten sitä voisi käyttää erinomaisesti myös aistihuoneissa omatoimiseen rauhoittumiseen tai lasten- ja nuorten osastoilla. Laitteen kestävä rakenne ja vahva turvalasi takaavat, että laite on turvallinen kovassakin käytössä.

Yleisesti psykiatrisessa käytössä YetiCaren on todettu olevan toimiva työväline, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestämisen. “Olen tyytyväinen, että olemme saaneet tutustua YetiCaren teknologiaan ja hyödyntämään sitä toiminnassamme”, Krista sanoo lopuksi.

Vakautustyöryhmässä kokeiltiin YetiCare hyvinvointiteknologian soveltuvuutta psykiatrian työvälineenä talven 2023 aikana. Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK toimi kokeilujakson koordinoijana. SAMKin teknologiayksikön kautta viedään hyvinvointiteknologiaa testattavaksi terveydenhuoltoon.

Lisää asiakastarinoita