Uutiset

Yleinen

Digipelaamisella myönteisiä vaikutuksia ikääntyneiden toimintakykyyn

Uutiset

Yleinen

Onko digipelaaminen vain nuorempien sukupolvien juttu? Ei suinkaan! Tutkimukset ovat paljastaneet, että ikääntyneille voi olla valtavasti hyötyä pelaamisesta. Digipelaamisen myönteisistä vaikutuksista fyysiseen toimintakykyyn on tehty runsaasti tutkimuksia, mutta myös psyykkiset ja sosiaaliset näkökulmat ovat herättäneet kiinnostusta.

YetiCare: Silta digimaailmaan

Tässä astuu esiin YetiCare, joka avaa ikääntyneille portin digipelaamisen maailmaan. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle suunnattu YetiCare-hyvinvointiteknologia muodostuu suurikokoisesta Yetitablet-kosketusnäytöstä, helppokäyttöisestä käyttöjärjestelmästä sekä monipuolisista YetiApps-sovelluksista. Yetitablet on suunniteltu erityisesti ikääntyvien tarpeet huomioiden, tehden siitä helpon ja mukavan käyttää. Sen monipuolisuus tarjoaa mahdollisuuden niin viihdyttävään pelailuun kuin toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Meneillään olevassa mielenkiintoisessa tutkimuksessa tarkastellaan YetiCaren vaikutusta ikääntyneiden laaja-alaiseen toimintakykyyn sekä fyysiseen ja sosiaaliseen aktiivisuuteen hoivakodissa. Alustavat havainnot viittaavat siihen, että YetiCare voi tuoda positiivista vaikutusta yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä antaa iloa elämään. YetiCare toimii sillanrakentajana, joka yhdistää ihmisiä ja mahdollistaa uusia, mielekkäitä kohtaamisia.

Digitaidot avaimena digiosallisuuteen

On tärkeää tunnistaa myös haasteet, jotka voivat vaikeuttaa ikääntyneiden digipelaamisen integroimista arkeen. Teknologian pelko saattaa olla esteenä, etenkin hoivapalvelujen henkilökunnan keskuudessa. Tarvitaan asennemuutosta, rohkaisua ja digitaitoja, jotta digimaailma saadaan avattua kaikille.

On havaittu, että ikääntyneet tarttuvat teknologiaan ja innostuvat, kunhan saavat ammattilaiselta tukea ja kannustusta. Pelaamiseen on helppo motivoida ja siitä saattavat innostua myös he, jotka eivät yleensä osallistu toimintaan. Ryhmässä pelaaminen sallii myös monenlaisia rooleja. Jos ikääntynyt ei halua itse pelata, voi hän kuitenkin olla kannustusjoukoissa mukana ja tuntea kuuluvansa ryhmään.

Ikääntyneet ovat oikeutettuja digiosallisuuteen!

Asiakastarinoita