Asiakastarinat

Apuvälineteknologia Espanjassa

Asiakastarinat

Apuvälineteknologia Espanjassa

Clece on yksi johtavista sosiaali- ja hoitoalan palveluntarjoajista Espanjassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa. Hoivayrityksen tavoitteena on parantaa yli miljoonan hoivakodin asukkaansa elämänlaatua ja terveyttä. Clece tarjoaa palveluja senioreille, lapsille, erityistukea tarvitseville, kodittomille, riskiryhmille ja väkivallan uhreille.

Keväällä 2019 Clece testasi Yetitabletia tavoitteenaan saada selville, voisiko se auttaa henkilöstöä työssään sekä parantaa asukkaidensa elämänlaatua.

Yetitabletin mahdollisuudet Clecen hoivakodeissa

Jo heti alussa oli helppo huomata Yetitabletin mahdollisuudet Clecen toimintaympäristössä. Tiesimme, että sen olisi mahdollista helpottaa henkilökunnan työtä ja mahdollistaa pääsy sovelluksiin myös niille käyttäjille, joilla ei ollut aiemmin ollut tällaista mahdollisuutta. Saadakseen tarkemmin selville Yetitabletin potentiaalin, Glece kokeili sitä neljässä ikääntyneiden hoivakodissaan Espanjassa.

Hoivakotien kokeilut keskittyivät vapaa-ajan virikkeisiin, kognitiiviseen kuntoutukseen, emotionaaliseen ja fyysiseen stimulaatioon, muistiin ja huomioon sekä muisteluterapiaan tarkoitettujen sovellusten testaamiseen. Lisäksi kokeiltiin mm. NeuronUP-sovellusta hoidettavien neurologisessa kuntoutuksessa.

Päätavoitteena parantaa elämänlaatua

Clecen hoivakotien päätavoitteena oli selvittää, pystyykö Yetitablet parantamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja elämänlaatua sekä avustamaan hoitohenkilökuntaa hoito- ja vapaa-ajantoimintojen kanssa.

Muut tavoitteet:

 • Ikääntyneiden piristäminen erilaisilla aktiviteeteilla
 • Erilaisten kosketusnäyttöön perustuvien viihdepalveluiden saavutettavuuden helpottaminen
 • Muistin harjoittaminen muisteluterapian ja Google Earthin avulla
 • Houkuttelevamman ja helppokäyttöisemmän teknologisen laitteen tarjoaminen asukkaille
 • Kognitiiviseen stimulaatioon kannustaminen uuden teknologian avulla
 • Asukkaiden kognitiivisten taitojen ylläpitäminen

Miten ja mihin Yetitablettia käytettiin Clecessä

 • Vapaa-ajan ryhmäaktiviteetteihin pelien avulla (karaoke, hirsipuu, bingo, lautapelit, musiikki, elokuvat jne.)
 • Stimuloimaan tiedon käsittelyä (ongelmanratkaisua, muistamista, oppimista) sekä aisteja eri sovellusten avulla (aivopelit, aistisovellukset ja esimerkiksi senioreiden perhekuvien jakaminen)
 • Muisteluterapiaan Google Earthin avulla
 • Fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon kuntoilusovelluksilla
 • Aivovaurion saaneiden yksilöiden kuntoutusharjoituksiin
 • Työmuistin, huomionsuuntaamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen
 • Arkielämän toimintojen, loogisen päättelyn ja kielellisten toimintojen harjoittamiseen ja kehittämiseen NeuronUP: -sovelluksen avulla

Havaintoja laitteesta

Sekä asukkaat että henkilökunta pitivät Yetitabletin helppokäyttöisyydestä. YetiCaren oman YetiLauncher-käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen, joten henkilökunta ei tarvinnut lisäkoulutusta sen opetteluun.

Tabletin suuri näyttö taas helpotti näkörajoitteisten henkilöiden kohdalla lukemista ja näytön katselemista, minkä lisäksi moottoroitu teline mahdollisti laitteen nostamisen ja kallistamisen, joten Yetitablet voitiin helposti mukauttaa erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Yetitabletin näytön ollessa myös iskunkestävä, henkilökunnan ei tarvinnut murehtia laitteen rikkoutumista. 

Näytön suuri koko mahdollisti sellaisia ryhmäaktiviteetteja, joita oli ollut aiemmin vaikea toteuttaa käytännössä. Laitteen uutuus ja helppokäyttöisyys teki aktiviteeteista myös mielenkiintoisempia asukkaille ja se johti asukkaiden osallistuvuuden, viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen. 

Oli käytännöllistä, että laitteessa oli useita hyödyllisiä ominaisuuksia ja sovelluksia juuri terveydenhoito- ja hoiva-alalle. Yetitabletteihin valmiiksi asennettu sovellukset sopivat hoivakotiympäristöön, joten henkilökunnan ei tarvinnut käyttää arvokasta aikaansa tutkiakseen, testatakseen tai ladatakseen Play Kaupan sovelluksia. Yetitabletin mukana tuli 60 hyväksi havaittua sovellusta, jotka tarjosivat henkilökunnalle paljon eri ideoita ryhmätoimintojen toteuttamiseen.

Mikäli jo valmiiksi ladattu sovellus ei sopinutkaan käyttäjän tarpeisiin, henkilökunnalla oli edelleen vapaus ladata Play Kaupasta mitä tahansa haluamiaan sovelluksia.

Kokeilun hyödyt asukkaille

 • Uusi laite ja teknologia lisäsivät kiinnostusta ja osallistumista ryhmätoimintoihin.
 • Yetitabletin helppokäyttöisyys ja siten teknologian helpompi saatavuus antoi heille tunteen kuulumisesta nykypäivän yhteiskuntaan: Clecessä oli läsnä ”Maailma muuttuu ja me muutumme sen mukana” henki. Yetitablet mahdollisti senioreille uuden tiedon hankkimisen itsenäisesti, jolloin he pysyivät paremmin tietoisena ja ajan tasalla maailman tapahtumista.
 • Asukkaiden harrastukset ja mielenkiinnon kohteet monipuolistuivat ja rikastuivat (luonto, historia, musiikki, elokuvat) YouTuben ja nettiselaimen mahdollisuuksien avulla.
 • Senioreiden itsenäisyys lisääntyi, sillä YetiCare-palvelun pystyi räätälöimään heidän tarpeiden mukaan ja sen käyttö oli helppoa.
 • Kokeilu vaikutti myönteisesti asukkaiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja yhteistyötyöhön, koska Yetitabletin suuri koko muutti minkä tahansa yksittäisen toiminnan helposti ryhmässä tehtäväksi.
 • Yetitabletin käyttö toimi muistiharjoitusten tukena, minkä lisäksi motorisista vaikeuksista kärsivät pystyivät suorittamaan tehtäviä, joita he eivät voineet tehdä aiemmin, esim. pianon tai kitaran soittaminen ja laulaminen.

Kokeilun hyödyt hoitohenkilökunnalle

 • Yetitablet mahdollisti uusien aktiviteettien sisällyttämisen päiväohjelmaan leikkisällä ja vuorovaikutteisella tavalla.
 • Yetitablet helpotti ja nopeutti vapaa-ajan aktiviteettien suunnittelua ja järjestämistä.
 • Kokeilu mahdollisti erilaisen materiaalin, tiedon ja aktiviteettien säilyttämisen yhdessä paikassa (TV, internet, lautapelit, soittimet jne.).

YetiCaren edut verrattuna muihin ratkaisuihin

 • Yetitabletin suurempi näyttö ja laitteen sopeutumiskyky tekivät siitä ihanteellisen näkö- tai liikuntarajoitteisille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään pienempiä laitteita.
 • Puhelimesta tutun Android-käyttöjärjestelmän helppokäyttöisyys nopeutti käyttöönottoa, sillä henkilökunnan kouluttamiseen ei kulunut aikaa.
 • Vapaus ladata niin monta sovellusta kuin asiakas halusi, sillä käyttäjä ei ole lukittu vain jo valmiiksi asennettuihin sovelluksiin
 • YetiCaren oman käyttöjärjestelmän avulla tabletti voitiin räätälöidä eri käyttäjille sopivaksi mm. estämällä ohjelmasta vahingossa poistuminen tai uuden ohjelman avaaminen.
 • Käyttäjät saivat kuntoutukseen ja hoitokotien asukkaiden virkistäytymiseen suunniteltuja YetiApps-pelejä.

Johtopäätökset

Clecen hoitokotien päätavoitteena oli selvittää, pystyykö YetiCare parantamaan hoitokotien asiakkaiden tyytyväisyyttä ja elämänlaatua sekä pystyykö se avustamaan henkilökuntaa hoito- ja vapaa-ajantoimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Muita tavoitteita olivat mm. luoda enemmän aktiviteettejä ikääntyneille, helpottaa viihteen saatavuutta heille, ja kannustaa ja ylläpitää kognitiivisia taitoja. Olemme iloisia nähdessämme, että Clece-pilotti onnistui, saavutti tavoitteensa ja ylittivät ne, sillä mm. kognitiivisten taitojen harjaantumisen lisäksi asukkaiden viihtyvyys, sosiaalisuus ja yhteenkuuluvuuden tunteet kasvoivat.

Lisää asiakastarinoita