Asiakastarinat

YetiCare on monipuolinen työväline Rinnekodissa

Asiakastarinat

Erityistarpeisiin ja erityisryhmille alun perin kehitettyjä Yetitabletteja on käytössä seitsemässä Rinnekodin toimintayksikössä. Viidessä yksikössä on käytössä 65-tuumaiset Yetitabletit sähköisillä e-Box jalustoilla ja kahdessa yksikössä ovat 27- ja 43-tuumaiset tabletit pehmustetuilla kehikoilla. Tablettien koot ja jalustat ovat valittu jokaiseen yksikköön asiakkaiden toimintakyvyn pohjalta ja yksikön toiminnan tueksi. Huomioituja seikkoja ovat olleet mm. ryhmämuotoinen toiminta, asiakkaiden itsenäinen työskentely tabletilla, tabletin liikuteltavuus ja korkeuden säädeltävyys. Laitteet ovat turvallisia, sillä niissä on 4mm turvalasi sekä vahva alumiinirunko. Yetitabletit on kehitetty kestämään kovaakin käyttöä.

YetiCare taipuu moneen tekemiseen

YetiCare hyvinvointiteknologiaa on toimitettu Rinnekodissa niin aikuisten kuin lasten ja nuorten yksiköihin. Yetitabletit ovat käytössä joko päivittäin tai useamman kerran viikossa, riippuen yksiköstä. Tabletteja käytetään Rinnekodissa suurimmaksi osaksi pelaamiseen, aistien stimulointiin, musiikin kuunteluun ja soittamiseen sekä maalaamiseen ja piirtämiseen. ”Sovelluksia käytetään yksiköissä aina asiakkaiden toimintakyvyn mukaan ja Yetitabletilla pystytään hyvin kohdentamaan toimintaa eri tasoisille asiakkaille”, toteaa Pikkurinteen palveluyksikön johtaja Satu Suihkonen. Esimerkiksi asiakkaille, kenelle pelit ovat liian haastavia, käytetään musiikki- ja aistisovelluksia.

“Aistisovellukset sekä ääntä tuottavat sovellukset ovat Hiialan lasten suosikkeja ja niiden avulla lapset pystyvät osallistumaan omatoimisesti. ”Vahingossakin” tuotettu ääni opettaa lapselle syy-seuraus suhteita ja riemu on suuri ääniä tuottaessa. Parasta meillä olevassa 27-tuumaisessa Yetitabletissa on, että sen saa lapsen viereen myös makuuasennossa, jolloin käytettävyys on yhdenvertaista kaikille”, kertoo Hiialan palveluyksikön johtaja Annu Aromaa.

Tabletilla asiakkaat toimivat oman toimintakykynsä mukaisesti joko itsenäisesti tai avustettuna. Tabletilla pystytään harjoittamaan myös motorisia taitoja sen ison koon ansiosta. Yetitablet soveltuukin Rinnekodin asiakkaille todella hyvin sen monipuolisuuden ansiosta. Se tuo asiakkaille uusia digitaalisia virikkeitä, mahdollisuuksia ja kokemuksia.

Kaikkien Rinnekodin palveluyksiköiden johtajat, joiden yksiköissä Yetitabletit ovat käytössä, toteavat että ne ovat helppokäyttöisiä ja toimivia välineitä työssä ja asiakkaat nauttivat niiden käytöstä. Einolan palveluyksikön johtaja Kirsi Isomäki kertoo: ”Yeti toimii meillä myös opettavana työkaluna pelien ja muiden sovellusten ohella. Esimerkiksi osa nuorista osaa käyttää myös englanninkielisiä sanoja sisältäviä tehtäviä ja sovelluksia.”

Toimintakeskus Kartanonhaassa Yetitablet on taas mukana erilaisissa ryhmätoiminnoissa ateljee-ryhmästä työtoimintaryhmään. Palveluyksikön johtaja Leena Tuononen onkin erittäin tyytyväinen siihen, miten hyvin Yetitablettia voidaan hyödyntää eri ryhmissä. ”Meillä ryhmiin osallistuu yleensä useita asiakkaita ja heistä osa tarvitsee enemmän tukea kuin toiset. Yetitablet toimiikin näin ohjaajan apuna ryhmässä. Osa asiakkaista voi mennä Yetitabletille tekemään aihealueeseen liittyviä harjoitteita ja osa taas tehdä niitä tuetummin ohjaajan kanssa muilla tavoin. Tabletti pitää asiakkaiden mielenkiinnon yllä eikä vaadi ohjaajilta erillisiä valmisteluja tai materiaaleja. Sovellusvalikoima on runsas ja niitä löytyy jokaiseen ryhmään oli kyse sitten aisti-ryhmästä, ateljee-ryhmästä taikka mielikuvamatka-ryhmästä.” kertoo Tuononen.

Yhdessä tehtäessä tulee samalla harjoiteltua tärkeitä kommunikaatiotaitoja ja yhteistyökykyä. Yetitablet onkin erinomainen työkalu niin yksilö kuin ryhmätoiminnassa.

Leena Tuononen

Kartanonhaassa ollaan myös huomattu Yetitabletin olevan erinomainen työkalu ryhmäytymiseen. Tabletti innostaa asiakkaita kokeilemaan ja tekemään asioita, ja sen ympärille kokoontuu usein asiakkaita myös seuraamaan tekemistä. 10 kosketuspisteen ansiosta useamman henkilön on mahdollista käyttää tablettia saman aikaisesti, jolloin sovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi parin kanssa tai pienissä ryhmissä. ”Yhdessä tehtäessä tulee samalla harjoiteltua tärkeitä kommunikaatiotaitoja ja yhteistyökykyä. Yetitablet onkin erinomainen työkalu niin yksilö kuin ryhmätoiminnassa”, kiteyttää Tuononen.

Rinnekodit

Rinnekodit on osa Diakonissasäätiötä. Tämä 155-vuotias säätiö tarjoaa tehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluita erityistuen tarpeessa oleville. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sosiaaliturvapalveluita vanhuksille, kehitysvammaisille, eri vammaisille, päihdehäiriöistä kärsiville ja kodittomille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistukea tarvitseville.

Lisää asiakastarinoita