Asiakastarinat

YetiCare mahdollistaa itsenäisemmän arjen Connecticutissa

Asiakastarinat

Connecticutin Department of Developmental Services (DDS) aloitti tehtävän muuttaa vammaisten ihmisten elämää ottamalla käyttöön apuvälineteknologiaa keinona parantaa heidän itsenäisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan. Osana tätä aloitetta DDS löysi Yetitabletin, jättimäisen Android-pohjaisen tabletin.

Connecticutin vammaispalveluosasto

Connecticutin Department of Developmental Services (DDS), yhteistyökumppanimme, on yhdisvaltalainen valtion virasto, joka hallinnoi kehitysvammaisille tarkoitettuja sosiaalisten, fyysisten ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen suunniteltuja palveluja. DDS on sitoutunut ihmiskeskeiseen ja yksilöidysti suunniteltuun hoitoon, minkä pohjalla on yksilöiden itsemääräämisoikeus, valinta, vastuu, vapaus ja itsenäisyys. DDS:n tavoitteena on käytännössä auttaa kehitysvammaisia henkilöitä saavuttamaan unelmansa ja tavoitteensa.

Virasto on sitoutunut varmistamaan paremman teknologian ja tiedon saatavuuden kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisyyden, tuottavuuden ja elämänlaadun parantamiseksi. Osasto esittelee aktiivisesti apuvälinteknologiaa eri tapahtumissa, jotta ihmiset ja perheet sekä paikalliset sidosryhmät voivat nähdä ja kokeilla erilaisia elämänlaatua, turvallisuutta ja itsenäisyyttä parantavia teknologisia ratkaisuja. DDS pyrkii näin ollen levittämään tietoa apuvälineteknologian hyödyistä ja nopeuttaa teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa kehitysvammaisille Yhdysvalloissa.

Haasteet Connecticussa

Connecticutin osavaltio haluaa olla ns ”Technology First” -osavaltio. ”Technology First” – aloitteen tarkoituksena on laajentaa kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta teknologian käyttöön, sekä luoda kulttuuri, jossa etusijalla suunnitteluprosesseissa ovat apuvälineteknologia, tehokas viestintä sekä ympäristön mukauttaminen. DDS tukee näin ollen innovatiivista teknologiaa, joka voi auttaa ja tukea yksilöä:

  • Fyysisessä terveydessä
  • Mielenterveydessä
  • Itsenäisyydessä, autonomiassa ja vastuullisuudessa
  • Valinnan vapaudessa
  • Itsemääräämisoikeudessa
  • Yhteiskuntaan integroitumisessa
  • Työllistymismahdollisuuksissa
  • Turvallisuudessa

Hyvinvointiteknologiasta ratkaisu

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Amy Blaze, DDS:n itsemääräämisoikeusasioiden johtaja, sai positiivisen vaikutelman Yetitabletin potentiaalista parantaa kehitysvammaisten itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

”Aiomme käyttää Yetitablettia avustamiemme ihmisten eri elämänalueiden, kuten itsenäisen asumisen, turvallisuuden, hoitomuotojen, työllisyyden ja yleisen elinikäisen oppimisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Yetitabletin avulla voimme käyttää myös sellaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat luonnollisen kokoisen videopuhelun, etätuen, etäkeskustelun ystävien ja perheen kanssa, työskentelyn ja jopa matkustuskoulutuksen.”

Amy Blaze

Kehityspalvelujen vastaavana johtaja myös toimiva Amy etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka voivat auttaa Connecticutia saavuttamaan ”Technology First” -tavoitteen.Yetitablet auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen avulla kyetään edistämään asiakkaiden itseohjautumista ja itsemääräämisoikeutta.

”Yetitabletin yksi parhaista puolista on se, että meillä on pääsy niin moniin hyödyllisiin sovelluksiin. Lukuisat vaihtoehdot tarkoittavat sitä, että pystymme löytämään jokaiselle asiakkaalle sopivat sovellukset, jotka auttavat häntä saavuttamaan tavoitteensa, oli kyse sitten toiminnanohjauksesta, kognitiivisesta stimulaatiosta, viestinnän parantamisesta, perus- ja hienomotoriikasta tai sosiaalisista taidoista”

Amy Blaze

Vaikka DDS kokeili myös muita teknologisia apuvälineitä, he valitsivat Yetitabletin sen sopeutumiskyvyn vuoksi. Moottoroidun jalustan avulla laite sopeutuu käyttäjän tarpeisiin, olipa kyseessä sitten pieni lapsi tai pyörätuolissa oleva asiakas. DDS-virasto toimii enimmäkseen autismin kirjon potilaiden kanssa, joilla esiintyy aggressiokohtauksia, mistä syystä Yetitabletin turvalasi antaa mielenrauhan siitä, ettei käyttäjät pysty vahingoittamaan itseään tai rikkomaan laitetta.

Lisää asiakastarinoita