Asiakastarinat

YetiCare aktivoi asukkaita Autismisäätiössä

Asiakastarinat

YetiCare health technology in autism sector

Jättitabletti aktivoi ja saa toimintakeskuksen väen ryhmäytymään

Autistinen nuori kohtaa elämässään monia haasteita. Erilaiset sosiaaliset käyttäytymistilanteet ja siirtymiset koetaan vaikeiksi. Kun Autismisäätiön päivätoimintakeskuksessa päätettiin ottaa käyttöön Yetitablet, haluttiin sen tukevan muun muassa asiakkaiden toiminnan ja siirtymisen ohjausta, arkielämän taitojen harjoittamista ja ryhmäytymistä.

Vuoden 2018 loppupuolella Yetitabletin käyttöä pilotoitiin Autismisäätiön Espoon ohjaus- ja valmennuspalvelun päivätoimintakeskuksessa. Keskuksen asiakkaana on nuoria autismikirjon henkilöitä, joista osalla on myös kehitysvammaisuutta. Nuorilla on erityisiä haasteita sosiaalisissa käyttäytymistilanteissa, siirtymätilanteissa sekä arkielämän taidoissa. Jättitabletin avulla haluttiin tukea nuoria näiden haasteiden kohtaamisessa ja sosiaalisten suhteiden luomisessa. Jättitablettia kokeiltiin niin yksilölliseen käyttöön kuin ryhmille ja pilotin tulokset ovat lupaavia.

Yleisesti Yetitablet kiinnosti kaikkia sen lähellä olevia ja kaikki osallistuivat sen käyttöön. Toimintakeskuksessa on jo ollut käytössä pieniä tabletteja, mutta niiden ja jättitabletin vaikutuksessa ryhmäytymiseen on suuri ero. Pieni tabletti ei synnytä yhteistoimintaa käyttäjien välillä, koska jokaisella on oma juttunsa. Jättitabletin kanssa ryhmäytyminen tapahtuu lähes automaattisesti. Yetitablet rohkaisee tekemään yhdessä ja opastamaan toisia. Se myös houkuttelee eri ikäiset
käyttäjät toimimaan sulassa sovussa.

Monipuolista käyttöä

Yetitabletin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Päivätoimintakeskuksessa räätälöitiin tabletin sovellukset tukemaan keskuksen tarpeita yhdessä toimintakeskuksen valmentajien kanssa ja ohjaajat perehdytettiin käyttämään laitetta ja siihen valittuja sovelluksia.

Yetitablettia alettiin käyttää muun muassa toimintakeskuksen aamuinfoissa. Jättitabletin avulla valmentaja esittelee päivän agendan ja siihen liittyvät sisällöt. Kun tabletin näytön saa jaettua, on esimerkiksi ajan hallinnan esittäminen mahdollista erilaisen tekemisen yhteydessä. Kun asiakas näkee ajan kulun koko ajan, helpottaa se siirtymätilanteita.

Myös eri sovellusvaihtoehdot ovat Yetitabletissa rajattomat. Päivätoimintakeskuksessa toiminnan ohjaukseen, itsenäistymisen edistämiseen ja arkielämän taitojen harjoitteluun käytettiin leikkimielistä ruuanvalmistusohjelmaa, Toca Kitcheniä. Ryhmäytymistä ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä edistettiin puolestaan eläinhotellilla (Pet hotel). Pelimuotoinen applikaatio tempasi mukaansa ja edesauttoi sosiaalista kanssakäymistä. Kommunikointiin ja puheharjoitukseen käytettiin My Talkin Tom -sovellusta, jonka harjoituksia asukkaat jaksoivat toistaa.

Vaikka pilotissa huomattiin, että Yetitabletin vahvuus on ryhmäyttämisessä ja ohjatussa tekemisessä, soveltuu se helppokäyttöisyytensä ansiosta myös yksilölliseen käyttöön ilman ohjaajaa tai valmentajaa. Iltapäivisin, kun ohjaajalla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua toimintaan, Yetitablet on ollut asiakkaiden käytössä tarjoten monipuolista ja rentoa tekemistä.

Tavoitteena varhainen tuki

Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtaja Vesa Korhosen kiteytys autismikirjon henkilöiden tulevaisuuden palvelutarpeesta asetti puitteet ja tavoitteet sekä Yetitabletin pilotoinnille että säätiön ja Kuori Oy:n yhteistyölle. Tulevaisuudessa varhaisen tuen palveluiden tärkeys ja vuorovaikutukseen perustuvat menetelmät korostuvat. Säätiön tavoitteena on ehkäistä yksin jäämistä ja tukea asiakkaiden itsenäistä asumista, työtä ja ihmissuhteita.

Näissä tavoitteissa Yetitablet on tukena. Rajaton sovellusvalikoima mahdollistaa applikaation eri tilanteisiin ja tarkoituksiin sekä helpottaa valmentajan valmistelutyötä ja vapauttaa aikaa itse asiakkaalle. Käyttäjälle suurikokoisen tabletin aktivointivaikutus on voimakas. Helppokäyttöinen ja avoin ympäristö herättää halun kokeilla ja madaltaa näin kynnystä käytön aloittamiselle. Pilotissa huomattiin, että YetiTablet ja sen sovellusten visuaalisuus herättivät tehokkaasti kiinnostusta ja aistitoimintaa.

Autismisäätiö

Autismisäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Säätiön toiminta koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palveluista. Säätiön toimipisteet sijaitsevat Suomessa Espoossa, Helsingissä, Kotkassa, Seinäjoella, Tampereella ja Vantaalla.

Lisää asiakastarinoita